Sarı nokta hastalığında göziçi teleskop mercek uygulaması

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Günümüzde ileri yaşlarda en önemli görme kaybı nedenlerinin başında gelen sarı nokta hastalığı tedavisinde son yıllarda teleskopik mercek uygulamaları önem kazanmaktadır. Yeni jenerasyon mercekler katarakt ameliyatı sırasında yine dikişsiz olarak implante edilmekte ve görme  artış sağlamaktadır. Teleskopik merceklerin amacı hastanın görme seviyesini bir miktar artırarak yaşam kalitesini iyileştirmektir. Sarı nokta hastalığında kullanılan teleskopik merceklerle hastalığın kendisi tedavi edilmemekte ancak optik olarak görme seviyesini artırılması hedeflenmektedir. Teleskopik mercek uygulamaları 2000li yılların başında başlamış farklı teleskopik mercekler kullanıma sunulmuş ve her yeni jenerasyon mercekle daha iyi sonuçlar hedeflenmiştir. Ancak teleskopik mercekler her sarı nokta hastası için uygun değildir.

Aşağıda daha ayrıntılı bilgi vardır:

SARI NOKTA HASTALIĞINDA GÖZİÇİ TELESKOPİK LENSLER

Toplumda sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejeneresansı bugün için ileri yaş görme kayıpları arasında ilk sırada yer almaktadır. Bazı tiplerinde göz içine yapılan iğne tedavisi ile kısmen durdurulabilse ya da yavaşlatılabilse de ilerleyici görme kaybı yapan bir hastalıktır. Özellikle gecikmiş olgularda, tedaviye dirençli olgularda merkezi görmenin kaybı ne yazık ki kaçınılmazdır. Bu duruma gelmiş hastalarda başka bir tedavi seçeneği ne yazık ki yoktur. Bu genellikle her iki gözü de etkileyen bir rahatsızlıktır. Her iki gözün de görmesinin çok azaldığı bir durumda hastanın günlük hayatını idame ettirmesi çok zor olmaktadır. Yardımcı görme aletleri’ olarak anılan özel gözlükler ile büyüteç etkisi yaratılarak kısıtlı da olsa bir nebze görme artışı sağlanabilmektedir.Ancak günlük hayatta bu özel gözlüklerin kullanımları son derece zordur. Bu gözlüklerin görme alanları çok dar olup hasta anahtar deliğinden bakar gibi görmektedir. Hastaların bu gözlüklere uyum sağlama oranları yüzde 10’dur.

Kullanımları zor olan dürbün gözlükler yerine son yıllarda benzer bir mantıkla teleskopik göziçi lensleri geliştirilmiştir. Bunlar da minyatür teleskopik lens olarak adlandırılmaktadır. Gözlük olarak kullanılan teleskopların göz içine uyarlanmış şeklidir. Hastanın avantajı teleskopik gözlüklerde yaşanan çevresel görmeden mahrum olma durumu yaşanmamasıdır. Hasta hem merkezi hem de çevresel görmeyi yapabilmektedir. Bu sistemde öncelikle hastanın katarakt ameliyatı geçirmemiş olması gerekmektedir.  Çünkü teleskopik göziçi lensleri katarakt cerrahi uygulanarak göziçine yerleştirilmektedir. Fakoemülsifikasyon yöntemi ile hastanın merceği alındıktan sonra görüntüyü büyütme etkisi olan katlanabilir teleskopik mercek dikişsiz olarak göziçine yerleştirilmektedir.  Bu lensler mevcut görüntüyü büyütmekte ve görüntüyü hastalıklı görme merkezinden daha sağlıklı bir retina bölgesine taşımaktadır. Yani hastaya yeni bir sarı nokta oluşturulmaktadır.

Sarı nokta hastalığı dışında, bazı doğuştan makula hastalıkları, yüksek miyopiye bağlı görme merkezi hasarı gibi görme merkezinde geri dönüşü olmayan harabiyet yapan birtakım hastalıklarda da başarılı sonuçlar alınabilmektedir.