Yakın Görme Bozukluğu

Presbiyopide akıllı mercekler (Trifokal-EDOF)

Yakın Görme Bozukluğu

Gözü bozuk olmasa da insanların çoğu 40 yaş sonrası yakın görmede zorluk çeker ve gözlük kullanmaya başlar. Miyop olanlar ise yakını daha iyi gördüklerinden ya gözlüklerini çıkarıp okurlar ya da yakın için daha düşük numara gözlük almak zorunda kalırlar.  Lazer ameliyatları yaygınlaştığından  yakın göz bozukluğu  ameliyatına ilgi duyulmaktadır. Ayrıca multifokal trifokal ( yakın orta uzak) veya EDOF göziçi mercek ameliyatları da çok iyi sonuçlar vermektedir. Son yıllarda halk arasında akıllı lens olarak da bilinen trifokal ve EDOF mercekler tercih edilmektedirler.

Ancak trifokal ve EDOF mercekler her yakın gözlüğü kullanan kişi için uygun değildir. Hastanemize yakın görme bozukluğu şikayetiyle başvuranlara hangi trifokal veya EDOF mercek tercih edileceğine kişinin mesleği, yaşam tarzı, hobileri gibi faktörler algoritmik olarak değerlendirilerek karar verilir. Yakın görme bozukluğunuz varsa en kolay ve pratik çözümün ameliyat değil basit bir yakın gözlüğü kullanmak olduğunu unutmayınız. Gözlüklerden çok rahatsızsanız ameliyatı düşününüz.

yakin-gozluk-homebg

Presbiyopi veya yakın görme bozukluğu 40 yaşından sonra ortaya çıkan bir durumdur. Presbiyopi Yunanca yaşlanan göz anlamına gelir. Yaşla birlikte göz merceği uyum yapma yeteneğini yavaş yavaş kaybeder ve insanların çoğu belli bir yaştan sonra okumak veya yakın iş yapabilmek için gözlük kullanmak zorunda kalırlar. Bu durum bir hastalık olmayıp saçın ağarması gibi yaşlanmaya bağlı normal bir durumdur.

Yaşa bağlı bir durum olduğundan herkeste görülür. Ancak miyop kişiler gözlüksüz yakını görebilirler. Ayrıca katarakt gelişen kişilerde yakın görme düzelebilir.

Göz bozukluğu olmayan insanlar yani gözleri “sıfır” olanlar 40 yaşından sonra yavaş yavaş özellikle küçük yazıları okumada zorluk çekmeye başlarlar ve gözlük gereksinimi ortaya çıkar.  Her insan aynı yaşta, aynı derecede yaşlanmadığından kişiden kişiye farklılık ortaya çıkar. Hipermetrop olan kişiler daha erken yaşta okuma gözlüğüne ihtiyaç duyarlar. Miyop olanlarsa uzak için gözlük kullanırlar ve zaten yakını gördükleri için presbiyopi yaşına geldiklerinde gözlüklerini çıkarıp okurlar ancak onlarda presbiyopi olmadığı anlamına gelmez.

Bazı insanların göz numaraları doğuştan farklıdır. Bir gözleri “sıfır” diğer gözleri ise değişik derecelerde miyoptur. Buna doğuştan monovizyon adı verilir. Bir gözleri uzağı diğeriyse yakını daha iyi görür. Doğuştan bu durumda olduklarından her yaşta hiç gözlük kullanmadan hem yakını hem de uzağı görürler ve hiç rahatsızlık hissetmezler.

Yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir diğer durumsa katarakttır. Bazı kataraktlar özellikle nükleer kataraktlar kişide miyopiye neden olur ve okuma gözlüğü ihtiyacı ortadan kalkabilir. Ancak bu durumda uzak görüş bozulmuştur.

En basit çözüm okuma gözlüğüdür.  Göz bozukluğu olanlar yani uzak için gözlük kullananlar ya iki gözlük ya da  yakın ve uzak gösteren multifokal gözlükler kullanırlar. Diğer bir çözüm ise özel presbiyopi kontakt lensleri kullanmaktır. Ancak yaş ilerledikçe kontakt lens kullanımı hem göz yaşına bağlı nedenlerle hem de yakın numarası ilerlediğinde yakını gösteren kontakt lenslerin uzak görmesini bozduğundan kullanım zorlaşır. Bunları kullanmak istemeyenlerde seçenek ameliyatla akıllı (trifokal veya EDOF) mercek takılmasıdır.

Son yıllarda birçok göz bozukluğu lazer ameliyatlarıyla düzeltilmektedir. Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu için de birçok ameliyat önerilmektedir. Tabiki herkes için geçerli değildir. Uygun olup olmadığınıza doktorunuz karar verecektir.

Monovizyon ameliyatı: bilindiği bir gözü miyop olanlar yakın gözlüğü kullanmadan hayatlarını sürdürebilirler. Lasik ameliyatıyla Presbiyopi – Yakın Görme Bozukluğu olanların bir gözleri hafif miyop duruma getirildiğinde yakın gözlüğü ihtiyacı asgariye indirilebilir. Bu yöntem güvenli ve denenmiş yöntemdir.

Trifokal, Multifokal EDOF göziçi mercek: Özellikle yüksek hipermetrop olanlar trifokal,multifokal, EDOF (akıllı lens) yani yakın uzak mercek ameliyatından çok fayda görürler.

Aşağıdaki yöntemler de presbiyopi tedavisinde kullanılabilir ancak Kaşkaloğlu Göz Hastanesinde tercih edilmemekte ve hastalarımıza önerilmemektedirler.

CK: Radyofrekans dalgalarıyla kornea modifiye edilerek yakın görme sağlanabilir. Bu yöntem şimdilik tavsiye edilmemektedir.

PresbylasikLASIK ameliyatıyla kornea modifiye edilerek yakın görme sağlanabilir. Geri dönüşü olmayan bir teknik olduğundan herkes için uygun değildir.

Intracor: Femtosecond laser Technolas Femtech ile kornea tabakaları arasında uygulama yapılır. Sınırlı uygulamaları vardır, herkes için uygun değildir, tercih edilmez.

PresbyLens: Kornea tabakaları arasına lazerle açıklık yapılır ve çok ince bir halka yerleştirilir. Klinik çalışmaları yapılmaktadır. Henüz onay almamış bir tedavidir.

KAMRA INLAY: Femtolazer ile kornea tabakaları arasına çok ince bir yuvarlak KAMRA INLAY yerleştirilir. 45-65 yaş arasında uygulanır. Yeni bir metottur. Uygulama sonucunda günlük hayatta yakın gözlük ihtiyacı azalır. Ancak işi yakınla olan profesyonel kişiler için uygun değildir. Hastanemizde tercih edilen ve önerilen bir yöntem değildir.

Gazetelerde, televizyonda, internette bu konuyla ilgili birçok bilgi edinebilirsiniz. Ancak bunların hiçbiri göz hastalıkları uzmanı ve bu tür ameliyatları yapan  bir doktorla yapacağınız konsültasyonun yerini tutmaz.  

Son Güncelleme 16 Haziran 2023 Saat 15:33 pm