Pseudotümör nedir? Nasıl teşhis edilir? Nasıl tedavi edilir?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

“Pseudotumor” terimi, gerçekte bir tümör olmayan, ancak tümöre benzeyen bir doku büyümesini tanımlar. Bu kelime “yanıltıcı tümör” anlamına gelir. Ancak, en yaygın olarak “idiopatik intrakraniyal hipertansiyon” (IIH) veya “pseudotumor cerebri” olarak bilinen bir durumu tanımlamak için kullanılır. Bu durum, bilinmeyen bir nedenle beyin omurilik sıvısının (BOS) aşırı birikmesi nedeniyle kafa içi basıncın arttığı bir durumdur.

**Belirtiler**:
– Baş ağrısı
– Bulanık görme veya çift görme
– Göz arkasında optik disk ödemi (papil ödemi)
– Zil sesine benzer bir sesin kulakta duyulması

**Teşhis**:
1. **Göz Muayenesi**: Göz tabanı muayenesi ile papil ödemi saptanabilir.
2. **Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)**: Beyin tümörü, venöz sinüs trombozu veya diğer anormallikleri dışlamak için yapılır.
3. **Lomber Ponksiyon (LP)**: BOS basıncını ölçmek ve sıvı örneklemesi yapmak için omurilikten iğne ile sıvı alınır.

**Tedavi**:
1. **İlaç Tedavisi**: Acetazolamide (Diamox) gibi ilaçlar, BOS üretimini azaltarak kafa içi basıncını düşürebilir.
2. **Lomber Ponksiyon**: Aşırı BOS’un alınmasıyla geçici rahatlama sağlanabilir.
3. **Cerrahi**: Shunt cerrahisi, aşırı BOS’un başka bir bölgeye yönlendirilmesi için bir yöntemdir.
4. **Optik Sinir Kılıfı Fenestrasyonu**: Bu cerrahi işlem, göz siniri çevresindeki basıncı azaltarak görme kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Tedavi, hastanın belirtilerinin şiddetine, yaşına ve diğer tıbbi durumlarına bağlı olarak özelleştirilir. Pseudotumor cerebri tanısı konulduğunda, tedavi yaklaşımını belirlemek ve gerektiğinde tedaviyi ayarlamak için bir nörolog veya nörooftalmolog ile yakın takip önemlidir.