Lasik yani göz çizdirme ameliyatından sonra katarakt ameliyatı yapılır mı?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

kaşkaloğlu göz hastanesi

Halk arasında göz çizdirme olarak bilinen LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) ameliyatı, miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarını düzeltmek için yapılan bir lazer göz cerrahisi türüdür. Bu ameliyat, korneanın şeklini değiştirerek ışığın retinaya düzgün odaklanmasını sağlar. Katarakt ameliyatı ise, göz merceğinin bulanıklaşması sonucu oluşan kataraktı tedavi etmek için yapılır ve bu ameliyat sırasında bulanıklaşmış mercek çıkarılarak yerine yapay bir mercek yerleştirilir.

### LASIK Ameliyatından Sonra Katarakt Ameliyatı Yapılabilir mi?

Evet, LASIK ameliyatı geçirmiş kişilerde katarakt ameliyatı yapılabilir. Ancak, LASIK ameliyatı sonrası katarakt ameliyatı planlanırken bazı özel dikkate alınması gereken noktalar vardır:

#### 1. Korneanın Yapısı ve Kalınlığı

LASIK ameliyatı, korneanın ön yüzeyinde bir doku tabakası kaldırılarak ve lazerle yeniden şekillendirilerek yapılır. Bu işlem korneanın kalınlığını ve şeklini değiştirebilir. Katarakt ameliyatı sırasında korneanın durumu ve kalınlığı dikkatlice değerlendirilmelidir. LASIK sonrası kornea inceldiği için bu durum, cerrahi planlamada göz önünde bulundurulmalıdır.

#### 2. Göz İçi Lens (IOL) Hesaplamaları

Katarakt ameliyatında, çıkarılan doğal lensin yerine yapay bir göz içi lens (IOL) yerleştirilir. LASIK ameliyatı sonrası korneanın kırma gücü değiştiği için IOL hesaplamaları daha karmaşık hale gelebilir. Önceden LASIK olmuş gözlerde doğru IOL gücünü belirlemek için özel hesaplama yöntemleri ve ileri teknolojiler kullanılır.

#### 3. Görme Beklentileri

LASIK ameliyatı sonrası katarakt ameliyatı yapılan hastaların, ameliyat sonrası görme beklentileri dikkatlice yönetilmelidir. LASIK sonrası gözlerin optik özellikleri değiştiği için, ameliyat sonrası görme sonuçları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ameliyat öncesi hastanın görme hedefleri ve beklentileri ayrıntılı olarak tartışılmalıdır.

#### 4. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Takip

LASIK ameliyatı geçirmiş hastalar, katarakt ameliyatı öncesi ve sonrası düzenli olarak takip edilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde kornea iyileşmesi ve IOL uyumu dikkatle izlenmelidir. LASIK ameliyatı sonrası gözlerde kuruluk gibi komplikasyonlar da dikkatle takip edilmelidir.

### Sonuç

LASIK ameliyatı geçirmiş kişilerde katarakt ameliyatı yapılabilir ve genellikle başarılı sonuçlar elde edilir. Ancak bu durum, özel bir cerrahi yaklaşım ve dikkatli bir planlama gerektirir. Hastaların, LASIK ve katarakt ameliyatları konusunda deneyimli bir göz cerrahı ile çalışmaları önemlidir. Böylece, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında en iyi bakım ve sonuçlar elde edilebilir. Ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme, doğru IOL seçimi ve ameliyat sonrası düzenli takip, başarılı bir katarakt ameliyatı için kritik öneme sahiptir.