Katarakt Tipleri Nelerdir?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Katarakt doğal göz merceğinin saydamlığını yitirip bulanıklaşmasıdır. Çeşitli katarakt tipleri mevcuttur:

Kortikal katarakt: Merceğin korteks denilen zarına yakın dış tabakasının opaklaşmasıdır.
Nükleer katarakt: Merceğin çekirdek denilen içteki merkezi bölümünün opaklaşmasıdır.
Arka subkapsüler katarakt: Merceğin arka kapsülüne en yakın bölümünün opaklaşmasıdır.
Matür katarakt: Merceğin tümünün dışarıdan da görülebilecek şekilde kesifleşmesidir.

Görme düzeyindeki değişiklikler kataraktın tipine göre değişiklik gösterir. Kortikal kataraktta görme keskinliği daha geç bozulurken, arka subkapsüler kataraktta güneş ışığında görmede ileri derecede azalma, kamaşma şikayeti olmaktadır.
Nükleer kataraktta uzak görme bozulmakta, miyopiye kayış olmakta, ancak yakın görme geçici olarak daha iyi olabilmektedir. Matür katarakt görmenin tamamen kapandığı ileri evredir.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin