Lazerde SMILE yöntemi

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Miyop ve astigmat tedavisinde femto lazerle uygulanan  SMILE lazer yöntemi ile göz bozukluğunun düzeltilmesi için lazerle açılan kesilerden kornea içinden bir lentikül (parça) çıkarılır ve korneada düzleşme sağlanarak etki elde edilir. Lasik ve Lasek’e göre  nispeten yeni olan bu yöntemin en büyük dezavantajı ameliyattan sonra gözde herhangi bir numara kaldığında tekrar uygulama imkanı olmaması ve astigmatın hassas düzeltilmesi için gerekli olan göz takip sisteminin olmamasıdır.  Bu yöntem halen sadece miyop ve miyop astigmatlarda uygulanabilir.