Sarı nokta hastalığında katarakt ameliyatı yapılır mı?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

kaşkaloğlu göz hastanesi

Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen Yaşa bağlı makula dejeneresansı (YBMD) olan kişilerde katarakt ameliyatı yapılabilir ve bu konuda geniş bir açıklama sunabilirim. YBMD ve katarakt, her ikisi de yaşla ilişkili görme bozukluklarıdır, ancak tedavi yaklaşımları ve sonuçları birbirinden farklıdır.

### Yaşa Bağlı Makula Dejeneresansı (YBMD) Nedir?

YBMD, retina merkezinde yer alan ve keskin görmeden sorumlu olan makula bölgesinin dejenerasyonudur. Bu durum, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve iki ana tipi vardır:

1. **Kuru Tip YBMD**: Daha yaygın olan bu tip, makulada drusen adı verilen sarı birikintilerin birikmesiyle karakterizedir. Görme kaybı genellikle yavaş ve ilerleyicidir.
2. **Yaş Tip YBMD**: Daha az yaygın, ancak daha ciddi olan bu tip, makula altında anormal kan damarlarının büyümesiyle karakterizedir. Bu damarlar sızabilir veya kanayabilir, bu da hızlı ve ciddi görme kaybına yol açabilir.

### Katarakt Nedir?

Katarakt, göz merceğinin bulanıklaşmasıdır ve bu durum görme keskinliğinde azalmaya neden olur. Katarakt, yaşlanma, yaralanma veya bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Katarakt ameliyatı, bulanıklaşmış merceğin çıkarılması ve yerine yapay bir mercek yerleştirilmesi işlemidir.

### YBMD ve Katarakt Ameliyatı

#### Ameliyatın Yapılabilirliği

Katarakt ameliyatı, YBMD’li hastalarda yapılabilir, ancak dikkatli bir değerlendirme gerektirir. Aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:

1. **Görme Keskinliği ve Kataraktın Şiddeti**: Katarakt ciddi düzeydeyse ve görmeyi önemli ölçüde etkiliyorsa, ameliyatın yapılması düşünülür. Katarakt ameliyatı, görme keskinliğini artırabilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir. Ancak YBMD varlığında, ameliyat sonrası görme iyileşmesi beklenen düzeyde olmayabilir.

2. **Makula Dejeneresansının Tipi**: Kuru tip YBMD olan hastalarda, katarakt ameliyatı genellikle daha güvenlidir ve potansiyel yararları daha fazladır. Yaş tip YBMD olan hastalarda (neovasküler veya eksüdatif YBMD), ameliyat sonrası sonuçlar daha belirsiz olabilir ve görme iyileşmesi sınırlı kalabilir.

3. **Hastanın Genel Sağlık Durumu**: Ameliyatın riskleri ve faydaları değerlendirilirken hastanın genel sağlık durumu ve diğer göz rahatsızlıkları da göz önünde bulundurulmalıdır.

**Faydalar:**

– Görme keskinliğinde artış
– Günlük aktivitelerde (okuma, araç kullanma, vb.) iyileşme
– Daha iyi renk algısı ve kontrast

 

#### Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavi

YBMD’li hastalar, katarakt ameliyatı sonrasında düzenli olarak takip edilmelidir. Ameliyat sonrası dönemde YBMD’nin ilerlemesi veya komplikasyonların ortaya çıkması durumunda ek tedaviler gerekebilir. Bu tedaviler arasında anti-VEGF enjeksiyonları, fotodinamik terapi ve diğer göz içi tedaviler yer alabilir.

#### Hasta Eğitimi ve Beklentilerin Yönetimi

YBMD ve kataraktı olan hastalar, ameliyat öncesinde göz doktorları ile ayrıntılı bir değerlendirme ve danışma süreci geçirmelidir. Ameliyat sonrası görme iyileşmesi beklentileri net bir şekilde hastaya açıklanmalıdır. Ameliyatın amacı, görmeyi tamamen eski haline getirmek değil, mevcut durumu iyileştirmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

### Sonuç

Yaşa bağlı makula dejeneresansı olan kişilerde katarakt ameliyatı yapılabilir, ancak bu durum dikkatli bir değerlendirme ve bireysel duruma göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Hastaların ameliyat öncesinde ve sonrasında göz doktorlarıyla yakın iletişimde olmaları, ameliyatın başarısı ve görme sağlığı açısından önemlidir.