Sarı nokta hastalığında yeni tedaviler

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

kaşkaloğlu göz hastanesi

Valeda tedavisi hastanemizde uygulanmaktadır. Diğer tedaviler henüz Türkiyede uygulanmamaktadır. Yeni tedaviler kuru tip sarı nokta  (makula dejeneresansı) hastalarında uygulanmaktadır.

Sarı nokta hastalığı olarak bilinen Makula dejenerasyonunda son yıllarda yeni tedavi yöntemleri büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İşte bu alandaki bazı önemli gelişmeler:

1.Fotobiyomodülasyon (Valeda Işık Terapisi)**: Bu tedavi yöntemi, retinal pigment epitelyumunu (RPE) sağlıklı tutmak için üç farklı dalga boyunda ışık kullanır. Valeda ışık tedavisi, kuru AMD’nin ilerlemesini yavaşlatmada umut verici sonuçlar göstermiştir. LIGHTSITE III adlı klinik çalışmada, tedavi edilen gözlerin %55’inde görme keskinliğinde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır.

2.Pegcetacoplan (Syfovre)**: Bu ilaç, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından kuru makula dejenerasyonunun ileri evresi olan coğrafik atrofi (GA) tedavisi için onaylanmıştır. Klinik denemelerde, pegcetacoplan, GA’nın ilerleme hızını yavaşlatmada etkili bulunmuştur. Ancak, görme keskinliğinde doğrudan bir iyileşme gözlenmemiştir. İlaç, genellikle aylık veya iki ayda bir yapılan intravitreal enjeksiyonlar şeklinde uygulanır.

3 .Gene Terapisi (OCU410)**: Ocugen firması tarafından geliştirilen bu gen terapisi, kuru makula dejenerasyonu tedavisinde potansiyel olarak yaşam boyu tek bir tedavi olma özelliği taşımaktadır. OCU410, sub-retinal enjeksiyon yoluyla uygulanır ve lipid metabolizması, inflamasyon, oksidatif stres ve kompleman aktivasyonu gibi birden fazla yolu modüle eder. Bu terapi, AMD’nin ilerlemesini durdurmayı veya geri döndürmeyi hedeflemektedir.

Bu yeni tedavi yöntemleri, makula dejenerasyonu hastaları için önemli umutlar sunmaktadır. Tedavilerin yaygınlaşması ve daha fazla hasta üzerinde denenmesi, göz sağlığı alanında önemli ilerlemeler sağlayabilir.