Sarı nokta hastalığı tedavisi yapılan hastaneler

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Sarı nokta hastalığı olarak ta bilinen yaşa bağlı makula dejeneresansı hastalığı ileri yaşlarda giderek artan sıklıkta görülen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde yaşam süresinin uzamasıyla her geçen güz daha önemli bir sağlık problemidir. Sarı nokta hastalığı görmede azalma, cisimlerin kırık görülmesi şikayetlerine neden olur. Sarı nokta hastalığının iki tipi vardır: yaş ve kuru tipler. Tedavileriyle ilgili genel bilgiyi web sitemizin ilgili sayfalarında okuyabilirsiniz. Sarı nokta hastalığı tedavisi göz doktorları tarafından yapılır. Ülkemizde gelişen sağlık imkanları nedeniyle hemen tüm hastanelerdeki göz doktorları genel tedaviyi yapabilirler. Özel durumlarda  göz hastaneleri, üniversite ve eğitim hastaneleri göz kliniklerine başvurulması uygun olacaktır.

Sarı nokta hastalığı sadece ileri yaşlarda görülmeyebilir çünkü doğuştan da olabilirler. Başlıcaları Stargardt hastalığı ve Best vitelliform distrofidir. Doğuştan olduklarında hemen belirti vermezler genellik yaşla birlikte  ilerler ve değişik derecelerde görme azalmasına sebep olurlar ve doğuştan oldukları için genellikle ilaç tedavisine cevap vermezler. Bu durumlarda LVA denilen özel gözlükler veya teleskopik mercekler uygulanabilir.

Yaş tip makula dejeneresansında  iğne tedavisi uygulanır. İğne tedavisi hastalığı durdurmak için yapılır ancak bazılarında bir miktar iyileşmeye de neden olabilir ancak iğne tedavisi ilk yıl için en az 6 defa yapılmalıdır. İleri yıllarda duruma göre dozlar değiştirilebilir. Kuru tip makula dejeneresansı yaş tip kadar görme azalması yapmaz ve daha yavaş ilerler. %90 kuru tiptir. Kuru tip hastalıkta özel vitamin hapları yararlı olabilir. Akdeniz tipi beslenme ve sigara kullanmama hastalığı olumlu yönde etkilediği bilindiğinden tüm hastalara tavsiye edilir.  Yakın zamana kadar sarı nokra hastalığında  özel bazı retina ameliyatları yapılabilirdi ancak iğne tedavisinden sonra bu ameliyatlar terk edildi. Sarı nokta hastalığında teleskopik lens ameliyatları bazı hastalarda yararlı olabilirler. Teleskopik mercek ameliyatları katarakt ameliyatıyla birlikte yapılabilirler veya katarakt ameliyatı olmuş hastalara daha sonra yerleştirilebilirler. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi önemlidir. Göz doktorları özellikle 65 yaşından sonra yılda bir göz muayenesi önermektedirler. Bu muayeneler sırasında özellikle OCT adı verilen tetkik yapılması önerilir.