Katarakt Ameliyatı Bunama (Alzheimer) Riskini Azaltabilir

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Katarakt Ameliyatı Bunama Riskini Azaltabilir…

Amerikada yapılan yeni araştırmalar katarakt ameliyatının, Alzheimer hastalığı ve diğer bunama türlerinin riskini azaltabileceğini öne sürüyor.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, New York Times’da  yayınlanan araştırma sonucuna göre katarakt ameliyatı olanların ileri yaşlarda bunama hastalığı riskinin yüzde 29 daha düşük gözlendiği bilgisini verdi.

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Yapılan araştırmaya göre teşhis anında demansı (bunama) olmayan 65 yaş ve üstü kataraktlı 3 bin 038 erkek ve kadının bin 382’si katarakt ameliyatı geçirdi ve geri kalanı olmadı. Tüm denekleri, on yıllar boyunca takip eden araştırmacılar, katarakt ameliyatı olanlarda demans riskinin, ameliyat olmayanlara göre yüzde 29 daha düşük olduğunu buldu. Araştırmacılar ayrıca görmeyi geri getirmeyen ancak görme kaybını önlemeye yardımcı olabilecek başka bir göz ameliyatı türü olan glokom cerrahisine de baktılar. Demans riski üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Çalışma geçen ay JAMA Internal Medicine’da da yayınlandı. Bu sonuçlar araştırmacıların görme kaybının bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olduğunu ilk kez göstermeleri değil. Katarakt ameliyatının Alzheimer hastalığı ve bunamaya karşı koruyabileceğini gösteren ilk çalışma da değil. Araştırmacılar, bozuk görmenin, beyine veri girişini azaltabildiğini ve bunun da bunama için bir risk faktörü olan beyin küçülmesine neden olabildiğini öne sürüyor” dedi.

NÜFUS YAŞLANDIKÇA KATARAKT AMELİYATI DAHA ÇOK YAPILIYOR

Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi.

İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyat oranının binde 2’lerden. Binde 5 – 6 seviyelerine yükseldiğini belirtti.

Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Mahmut Kaşkaloğlu, “Türkiye’de 15 – 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyat yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı. Hastaların doktora hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vermeleri onları doğru yönlendirmeleri gerekiyor. Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika’ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum” ifadesini kullandı.