Hipermetrop göz bozukluğu tedavisi

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Hipermetrop göz bozukluğu görüntünün retina arkasında odaklanması sonucunda bulanık görme yaratır. Bunun sebebi gözün ön-arka boyunun kısa oması, daha ender olarak da korneanın veya göz merceğinin kırma kuvvetinin az olmasıdır.

Hipermetroplar göz bozukluğunun miyopun tam tersi olarak uzağı iyi gören fakat yakını göremeyen olduğu sanılır. Fakat yaş ilerledikçe uyum gücü azalır ve belirtiler önce yakında daha sonra uzakta da ortaya çıkar. Aslında bir hipermetrop ne yakını ne uzağı eforsuz göremeyen kişidir.

Hipermetrop göz bozukluğunun tedavisi, lasik ameliyatında lazer ile göz merceğinde düzeltmeler yapılarak hipermetrop göz bozukluğu tedavi edilebilir.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin