Gözlük camını kırılma indeksi ne ifade eder?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

kaskaloglu goz hastanesi

Gözlük camının refraktif indeksi, ışığın camdan geçerken kırılma oranını ifade eden bir ölçüdür. Teknik olarak, ışığın hızı havada, camın içindeki hızına oranıyla belirlenir. Yüksek refraktif indeksli camlar, ışığı daha fazla kırarak gözlük camlarını daha ince hale getirebilir. Bu, özellikle yüksek dereceli reçeteler için önemlidir, çünkü daha ince camlar estetik olarak daha hoş ve daha hafiftir.

Refraktif indeks, genellikle “n” harfi ile gösterilir ve şöyle hesaplanır:

n=c/v

Burada:
– \( n \): Refraktif indeks
– \( c \): Işığın vakumdaki hızı (yaklaşık \( 3 \times 10^8 \) m/s)
– \( v \): Işığın materyal içindeki hızı

Örneğin, yaygın olarak kullanılan CR-39 plastik gözlük camının refraktif indeksi yaklaşık olarak 1.5’tir, bu da ışığın bu materyal içinde vakuma göre 1.5 kat daha yavaş hareket ettiği anlamına gelir.