Göz tansiyonu (glokom) ilaçsız tedavi edilebilir mi?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Aşağıdaki tedavilerin tümü hastanemizde yapılmaktadır.

Bu bilgileri okumadan önemli birkaç noktaya dikkatinizi çekmek isteriz:

(Halk arasında glokom hastalığı göz tansiyonu hastalığı olarak tanınmaktadır.)

Temel olarak glokomun iki tipi vardır açık açılı glokom ve kapalı açılı glokom.

Açık açılı glokom teşhis edilip damla verildiyse hayat boyu damla kullanmanız gerekir. Uzun dönemde damlalara bağlı alerji gelişebilir. Biz hastanemizde öncelikle ilaçsız yöntemleri tavsiye ediyoruz. İlaçsız yöntemler yetersiz kalırsa ilaç kullanıyoruz.

Kapalı açılı glokom  hiç belirti vermeden aniden ağrıyla ortaya çıkabilir. Bu nedenle önleyici tedavi önem kazanır. Özellikle yüksek hipermetrop olanların bu tür glokom olma riski fazladır. Gözün ön kamara açısını ölçerek bu riskin olup olmadığını belirmek için hastanemizde ölçüm yapan cihazlarımız vardır.

Glokomun tedavisinde ilaçsız yöntemler, hastalığın kontrol altına alınmasında önemli bir rol oynayabilir. İşte glokomda kullanılan bazı ilaçsız tedavi yöntemleri:

  1. Lazer Tedavileri:

– SLT: Açık açılı glokom için uygulanan bu tedavi, trabeküler ağ üzerindeki drenaj açılarını iyileştirmek için bir lazer kullanır. Seçici lazer trabeküloplasti (SLT) ve argon lazer trabeküloplasti (ALT) en yaygın kullanılan türlerdir.

– Lazer İridotomi: Dar açılı glokom tedavisinde kullanılır. Bu prosedür, irisin küçük bir bölümüne lazer uygulanarak sıvı akışını iyileştirmek için yeni bir drenaj kanalı oluşturur.

– ECPLazer Siklofotokoagülasyon: Gözün sıvı üretimini azaltmak için siliyer cisim üzerine lazer uygulanır. İleri evre glokom tedavisinde kullanılır.

  1. Cerrahi Müdahaleler:

– Trabekülektomi: Göz içi basıncını azaltmak için gözün beyaz kısmında (sklera) küçük bir açıklık oluşturulur. Bu yöntem, glokomun kontrol altına alınmasında etkili olabilir.

– Mikroinvaziv Glokom Cerrahisi (MIGS): Daha az invaziv olan bu cerrahi teknikler, göz içi sıvısının drenajını iyileştirmek için küçük cihazlar kullanır. MIGS, daha az yan etki ve daha kısa iyileşme süresi ile bilinir.

Bu tedavi yöntemleri, glokom yönetiminde ilaçsız seçenekler sunarak hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Ancak, glokomun tedavisi ve yönetimi konusunda uzman bir göz doktoruna danışmak önemlidir. Her hastanın durumu farklıdır ve en uygun tedavi yöntemi bireysel olarak belirlenmelidir.