Boş alan miyopisi (Uzay miyopisi,Space myopia, Empty space myopia) Pilotların dikkatine

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

En sıklıkla pilotlarda görülen bir durumdur

Boş alan miyopisi (Uzay miyopisi,Space myopia, Empty space myopia) – Görsel alanında odaklanacak belirli bir şey bulunmadığında, gözlerin otomatik olarak birkaç metre ötedeki bir mesafeye odaklandığı bir durumdur. Bu kısıtlı görüş alanının dışındaki nesnelerin algılanması gecikir ve eğer ilgi çekici bir nesne bu kısıtlı görüş alanına girerse, boyutunu veya mesafesini belirlemek sorunlu olabilir.

Açıklama: Göz merceğinin normal işlevi, nesneden gelen ışığı retina üzerinde fiziksel olarak odaklamaktır. Bunu yapmak için, gözün bir görüntü ile uyarılması gerekir. Boş alan miyopisi, insan gözünün odak noktası ayarlamasında pasif bir durumda olduğu, yani gözün odaklanacak bir görüntü (uyarıcı) olmadığında ortaya çıkar. Bu durum, göz tamamen karanlıkta olduğunda veya parlak boş bir alana baktığında meydana gelir. Göz bu uyarıdan yoksunsa, mercek dinlenme durumuna geçer.

İnsan Gözünün Dinlenme Durumu: Bu durumda, göz genellikle orta bir noktaya (ortalama olarak yaklaşık 80 cm, ancak birkaç metreye kadar büyük değişiklikler gösterebilir) odaklanır, böylece sağlıklı insan gözü miyop hale gelir.

Miyopiyi önlemek için pilotlara öneriler:

– Uzak görünür nesnelere, örneğin ufuk yakınlarındaki arazi hatlarına sık sık odaklanmak; bu, gözlerin uzun mesafe odak noktalarını belirlemelerine yardımcı olur;

– Gözleri kendi uçağının kanat uçlarına odaklanarak uyarmak;

– Mümkünse, sis/duman katmanının üzerinde uçmayı düşünmek;

– Gökyüzünü tararken diğer uçakları tespit etmek için çevresel görüşü kullanmak tercih edilebilir. Çevresel görüş, hafif hareketlerle ilişkili zayıf uyarıcıların tespiti açısından merkezi görüşten daha iyi tepki verir.