Vitrektomi – Retina Ameliyatları

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Retina Ameliyatları

Kaşkaloğlu Göz Hastanesine vitrektomi ve retina ameliyatları SGK kapsamında Prof. Dr. Tansu Erakgün ve Prof. Dr. Erkin Kır tarafından yapılmaktadır. Direkt hat: 05464635687

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nde diyabetik retina cerrahileri, klasik-vitreoretinal cerrahi ile retina dekolman ameliyalarımakula bölgesi (sarı nokta) delik, membran (ERM) ameliyatları, her türlü retina cerrahisi ve laser, vitre içi enjeksiyonlar gibi girişimler gerçekleştirilmektedir. İyileşme süresinin daha kısa olması ve hasta rahatlığını arttırması nedeni ile öncelikle dikişsiz 23G pars plana vitrektomi girişimleri uygulanmaktadır.

Diyabetik (şeker hastalığına bağlı) intravitreal hemorajiler (göziçi kanamalar) ve sinir tabakasında çekinti oluşturan traksiyonel membranlar vitreoretinal cerrahi yöntemlerle temizlenerek, hastanın durumuna göre göz içinde silikon yada özel gaz tampon bırakılarak ameliyatlar sonlandırılmaktadır. Ameliyat esnasında laser işlemi (endolaser) ve göz içi enjeksiyonlar (triamsinolon-anti-VEGF ilaçlar) ile tedavi desteklenmektedir. Metabolik kontrol ve lasere yanıt vermeyen diabetik makula ödemi için vitre içi enjeksiyonlar ve vitreoretinal cerrahi gişirimler önerilebilmektedir. Bu gibi hastaların erken aşamada tedavi için başvurmaları başarı şansını arttırmaktadır. İyileşme süreci aylar içinde devam etmekte, hasta ihtiyacına göre laser işlemlerikatarakt cerrahisigöz tansiyonunu dengelemek için ilave girişimler de yapılabilmektedir.

Retina dekolmanı için hastaların göz muayenesindeki bulgularına göre klasik dekolman cerrahisi (çökertme yöntemi) yada pars plana vitrektomi gibi vitreoretinal cerrahi yöntemleri seçilebilmektedir. Hastalarımızın erken başvurması durumunda, retina dekolmanı henüz başlangıç aşamasında iken ameliyata gerek olmadan laser tedavisi ile yada kriopeksi-gaz enjeksiyonları ile sınırlı girişimlerle çözüm üretilebilmektedir. Klasik cerrahi tedavide göz içine girilmeden sklera (göz beyazı) üzerine silikon çökertme materyalleri dikilerek yırtık dışarıdan kapatılır. Ancak geciken olgularda vitreoretinal cerrahi yöntemleri tercih edilebilmektedir. Vitreus jelinin temizlenmesi, yırtık çevresinin laser-kriopeksi (dondurma) ile yapıştırılması ve göziçinde tampon madde bırakılması uygulanan yöntemlerdendir. Hastanın ameliyat sonrasında belli bir pozisyonda (genellikle yüzüstü) yatarak sıkı istirahat etmesi gereklidir. Kontroller ihmal edilmemelidir. Bu hastalıkta tedavi başarı oranları hastanın başvurudaki durumuna göre değişmekle birlikte genelde %85-90 civarındadır.

Yaşa bağlı maküler dejeneresans “sarı nokta hastalığı” olarak da bilinen merkezi görmeyi azaltarak hasta yaşamını güçleştiren dejeneratif bir hastalıktır. Hastanemizde yaş tipte (kanamalı) makuler dejeneresans için anti-VEGF ilaçlar intravitreal olarak enjekte edilmektedir. Göz içi boşluğunu dolduran ileri derecede kanamalar vitreoretinal cerrahi yöntemlerle temizlenmektedir. Sinir tabakasını kaplayan kanamalar gaz enjeksiyonu- laser yöntemleri ile uzaklaştırılabilmektedir.

Prematür retinopatisi için gerekli muayeneler gerçekleştirilmektedir. Makula delikleri vitreoretinal yöntemlerle 23G pars plana vitrektomi– ILM eksizyonu ve özel gaz enjeksiyonu (SF6/C3F8) ile tedavi edilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası yaklaşık 3-5 gün süre ile mümkün olabildiğince yüzüstü pozisyonda dinlenmelidir. Böylelikle sarı noktadaki delik üzerine bası yapan tampon gaz ile delik tıkanmakta hastamızın görmesi haftalar içinde önemli derecede artmaktadır. Makula bölgesinde yer alarak sarı noktanın yapısını bozan, görmeyi azaltan ince zarlar (epiretinal membran- ERM) özel vitreoretinal cerrahi yöntemleri ile soyularak temizlenmektedir. Sinir tabakalarında iyileşme yavaş seyrettiğinden erken teşhis ve tedavi başarı şansını yükseltmektedir.

Hastanemizde ön segment (katarakt-glokom gibi) cerrahileri esnasında karşılaşılabilecek olan retinaya ait sorunlar (komplikasyonlar) uygun cerrahi yöntemlerle düzeltilmektedir. Katarakt cerrahisi esnasında göz içi boşluğa düşen kataraktlı lens nukleusu, göziçi mercekler, kapsül germe halkaları vb vitrektomi yöntemleri ile çıkarılarak dikişli lens (sütürlü IOL) implantasyonları yapılmaktadır. Cerrahi esnasında gelişebilecek göz içi kanamaları, retina dekolmanları en erken zamanda hızla tedavi edilmektedir.

Son Güncelleme 30 Ocak 2020 Saat 06:20 am