Üveit Nedir?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

uveit1Üveit, gözün içindeki damar tabakanın (uvea) iltihabı sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Uvea gözün damarsal dokusu olduğundan tüm gözün damarsal beslenmesinden sorumludur. Uveadaki bir iltihap, korneadan görme sinirine kadar etkilediği gibi, görmeyi ciddi şekilde tehdit eder. Üveit erişkinlerde daha çok görülen bir hastalıktır.

 

Üveitin belirtileri nedir?

İlk belirtiler; ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme, göz küresinde ya da göz çevresinde şiddetli ağrı, gözde kızarıklık, uçuşmalar, kamaşma, görmenin azalması, göz yaşarması, görüntüde oluşan lekeler şeklinde ortaya çıkar.

Üveit hastalığının nedenleri?

Bazı vakalarda sebep bulunamamakla birlikte, Behçet hastalığı, Göz travması, bakteri, virüs, parazit, mantarlar, tüberküloz, sifilis (frengi), herpes ve toxoplazmoz, bağışıklık sistemi hastalıkları; romatizmal hastalıklar, ülseratif kolitin üveite yol açtığı belirtilmektedir.

Üveit tanısı nasıl konmaktadır?

Üveit, bazı durumlarda hiçbir belirti olmaksızın yalnızca muayenede saptanabilen bir hastalıktır. Hastanın hiçbir yakınması olmasa da uvea birimi olan merkezlere ve bu hastalığı değerlendirme konusunda deneyimli uzmanların muayenesine gereksinim vardır. Çünkü basit bir göz muayenesi ile bu hastalık tanınamaz. FFA ve diğer tetkik yöntemleriyle, konuyla ilgili bir uzman tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Üveitle ilgili olabilecek hastalıkların tetkikleri (kan, radyoloji) gerekir. Sadece muayenesi ile tanı konamayan durumlarda floresan anjiografi, indosiyanin yeşili anjiyografi, görme alanı ve daha ileri tetkikler ile romatoloji, göğüs hastalıkları ve cilt hastalıkları konsültasyonları gerekebilir.

Ne şiddette olursa olsun, üveit acil ve önemli bir hastalıktır ve acil müdahalesi gerekir. Tedaviye geç başlandığında hastalık ilerler ve göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi kalıcı etkiler bırakabilir. Bu yüzden bu hastalıklar varsa erken teşhis ve tedavi için hastanın gerek göz doktorları gerekse diğer branş hekimleri tarafından acilen tedaviye başlanmalıdır.

Üveit tedavisi nasıl yapılır? 

Kesin tedavisi söz konusu değildir. Ancak doğru tanı ve erken tedavi ile görme korunabilmektedir. Her zaman erken tedavi başarı şansını yükseltir. Burada vurgulanması gereken en önemli nokta, üveitin kendisinin son derece karmaşık bir hastalık oluşunun yanısıra standart bir tedavisinin de olmadığı, tedavi şemasının, uygulanan ilaç dozunun, hastalığın seyrinin kişilere göre farklılıklar gösterebileceğidir. Gözün ön kısmında gelişen iritis, cyclitis gibi durumlar daha ani başlangıçlı ve daha kolay tedavi edilen durumlardır. Daha geride gelişen koroidit gibi durumların başlangıcı daha yavaş, tedavisi daha zordur.

Üveit tedavisinde amaç görme kaybının engellenmesi ve ağrının yok edilmesidir. Üveit tedavisinde halen en sık başvurulan tedavi steroid tedavisi olmaktadır. Göz bebeklerini geniş tutmak için sikloplejik bir ilaç da verilir. Bu, gözde tahrişi ve irisin yapışmasını önleyecektir. Enfeksiyon yapan bakteri, virüs, mantar için, antibiotikler tedavide etkindir. Ek olarak sistemik hastalığın tedavisi dahiliye bölümü konsültasyonu ile sürdürülmelidir. Hastaların sık ve iyi izlenmesi çok önemlidir, çünkü bazı önemli bulgular izleme sırasında ortaya çıkabilir, hastalar şikayetleri olmasa da üç aylık aralıklarla muayene edilmelidir. Hastalık tekrarlayabileceğinden, kontrollere ara verilmemesi, ya da diğer organlarla ilgili farklı belirtiler hakkında göz doktoruna bilgi verilmesi şarttır.