Santral Seröz Retinopati

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

Bu hastalık gözün arkasında sıvı birikimiyle karakterize bir durumdur. Hastalık ilk olarak görme bulanıklığıyla başlar. Daha sonra değişik derecelerde cisimleri kırık, eğik, çarpık görme, renkli görme ortaya çıkar. Bazı hastalarda bakılan yer görülmeyebilir. Hastalık 20-50 yaşları arasında görülür. Her 10 hastadan 9’u erkektir. Hastalığın sebebi kesin olarak bilinmemektedir ancak iltihabi bir hastalık değildir. Bazı çalışmalarda kişilik yapısıyla veya stresle ilgili olabileceği söylenmektedir.

Santral Seröz Retinopati belirtileri nelerdir?

Görme bozukluğu, görüntünün netliğinin azalması ve soluklaşması, merkezde kör nokta, düz çizgilerin kırık görülmesi, cisimlerin olduklarından küçük ve uzakta görülmeleri başlıca belirtilerdir.

Santral Seröz Retinopati nasıl teşhis edilir?

Hastalık göz doktoru tarafından teşhis edilir. Göz bebeklerini geçici olarak genişleten bir damla damlatıldıktan sonra gözün arkası oftalmoskop denilen bir aletle muayene edilir. En önemli tanı cihazı OCT dir. OCT ile hastaya dokunmadan çekilen fotoğrafta çok defa hastalık net olarak görülebilir. Diğer önemli tetkik  FFA yani Fundus Fluoressein Anjiografisi’dir. FFA sırasında hastaya koldan bir enjeksiyon yapıldıktan ve seri halde göz dibi fotoğrafı çekilir.

Santral Seröz Retinopati nasıl tedavi edilir?

Santral Seröz Retinopati olan hastaların çoğu  hiçbir tedavi yapılmaksızın birkaç ay içinde kendiliğinden iyileşirler. FFA da tespit edilen sızıntı yeri uygunsa lazer tedavisi iyileşmeyi hızlandırabilir. Bunun dışında ilaç tedavisi yapılmaz.

Son Güncelleme 22 Ocak 2020 Saat 13:26 pm