Göz Tembelliği (Ambliyopi) Nedir?

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

bebek_plus_optixGözün hipermetropi, miyopi, astigmatizma, katarakt, şaşılık gibi nedenlerle iyi görememesi sonucunda görme yollarının gelişememesidir. Sıklıkla bir gözün normal olup diğer gözün hipermetropi, astigmatizma veya miyopi nedeniyle az görmesi göz tembelliğine yol açar(anizometropik ambliyopi). Ancak yüksek hipermetrop, miyop, astigmat bulunduğunda çift taraflı tembellik de gelişebilir ( ametropik ambliyopi).

Göz tembelliği riski 7 yaşına kadardır. 7 yaşından sonra göz tembelliği gelişmez. Her 100 çocuktan 4 unde göz tembelliği bulunur.

Göz tembelliğinin sebebi katarakt veya şaşılıksa aile bunu fark edebilir. Ancak bir göz normal ve diğer gözde hipermetrop, miyop ve astigmat gibi yüksek derecede kırma kusuru varsa ailenin fark etmesi mümkün olmaz çünkü bir gözü normal gören çocuğun şikayeti yoktur. Bu nedenle her anne babanın 5 yaşından önce çocuğunun gözlerini kontrol ettirmesi gerekir. Göz bozuklukları genellikle kalıtsaldır. Ailesinde göz bozukluğu olan çocuklarda tembellik riski fazladır. Böyle durumlarda daha erken yaşta göz muayenesi gerekebilir.

Okul öncesi yaşlarda, göz muayenesinde, çocukların hekimden korkması, iletişimin yeterince sağlanamaması gibi nedenlerle zorluklar yaşanabilir. Göz bozukluğunun derecesini saptamak için göze bazı ilaçlar damlatılıp bakılması gerekir. Bu da hekim ve çocuk için zor, vakit alıcı olabilir. Bu sorunlar göz önünde bulundurularak tarama testleri geliştirilmiştir. Normal olanla olmayanı ayırt edebilen, uygulaması son derece kolay olan bu testler çok kısa sürede, doğru sonuçlar verir. Böylece normal olduğu saptanan çocuklarda damlalı göz muayenesine gerek kalmaz.

VİSİON SCREENER PLUSOPTİX S04

Çocuklarda miyop, hipermetrop, astigmat veya şaşılık gibi bir göz hastalığının olup olmadığını ortaya çıkaran bir tarama testidir. Test bir metre uzaklıktan elle tutulan, fotoğraf makinesi gibi bir cihaz yardımı ile birkaç saniye içinde yapılabilir. Çocuk tek başına bir sandalyeye veya bebekse yakınının kucağına oturtulur. Cihazın çıkardığı sesler ve renkli ışıklarla çocuğun dikkati çekilir. Cihaz gözlere odaklandıktan sonra otomatik olarak 1-3 saniye içinde ölçümü tamamlar. Bilgiler bilgisayara aktarılır ve değerlendirilir. Uygulamanın hızlı ve kolay yapılabilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Üst üste iki üç ölçüm taramanın güvenilirliğini arttırmaktadır.

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

7 yaşına kadar göz tembelliği tedavi edilebilir.  Göz tembelliği iyi gören gözün kapatılarak, tembel gözün çalıştırılmasıyla düzeltilebilir. Ancak 7 yaşından sonra göz tembelliğinin kapama ile tedavisi tatmin edici sonuç vermediğinden alternatif tedavi Nörovizyon (Neurovision) uygulanabilir.