Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (Kurucumuz)

kaskaloglu-goz-hastanesi

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu (Kurucumuz)

İlkokulu Bornova Yavuz Selim İlkokulu’nda bitirerek o zamanki adıyla İzmir Koleji’ne1963 yılında sınav birincisi olarak girdim. 1967 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği ulusal bilgi yarışmasını kazanarak burs aldım.1968-1969 yıllarında AFS bursuyla Wisconsin, Racine William Horlick High School’da okudum. 1970 yılında İzmir Kolejinden mezun oldum ve aynı yıl Ege

Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdim. 1976 yılında tıp fakültesinden mezuniyet sonrası aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladım. 1977 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz kliniğinde Profesör Till ile o zaman çok yeni olan göz ultrasonografisi konusunda araştırmalar yaptım. Döndükten sonra aynı konuda çalışmalarıma devam ettim ve oküler biyometri konusunda Türkiye’de ilk yayınları yaptım. Askerlik görevimi 1980-81 yıllarında tamamladıktan sonra aynı üniversiteye döndüm. 1983 yılında British Council bursunu kazandım ve bir yıl süreyle Cambridge’de Addenbrookes Hastanesi’nde Doktor John Scott ile vitreoretinal hastalıklar konusunda çalıştım. 1984 yılında

İzmir’e gelen Project Orbis’te görev aldım ve birçok ameliyat yaptım. O dönemde geliştirdiğim glokom drenaj implantı ile ilgili makalem Fransa’da yayınlandı. 1986 yılında doçent ve 1998yılında profesör unvanı aldım. 1984 yılında İzmir’de ilk olarak göz içi mercek implantasyonu ameliyatlarını baslattım.1988 yılında yine İzmir’de ilk olarak vitrektomi ameliyatlarını yaptım. 1994 yılında modern katarakt ameliyatı fakoemülsifikasyonu İzmir’de ilk olarak uygulamaya basladım.1990 yılında “Oküler Mikro Cerrahi Video Atlası” ve 1994 yılında “Fakoemülsifikasyona Giriş Video Atlası” yayınladım. O dönemde ulaşım, iletisim, ekonomi çok zayıf olduğundan meslektaşlarımızın bilgiye ulaşmaları çok zordu ve söz konusu video atlaslar ülkemizde göz cerrahisinin gelişmesinde etkili oldu. 1990 yılında Oklahoma Üniversitesinde Mc Gee Eye Institute’de refraktif cerrahi konusunda eğitim aldım ve 1992 yılında İzmir’de ilk olarak lazer merkezi kurarak lazerle göz ameliyatlarını başlattım ve hala devam etmekteyim. 2000 yılında İzmir’in ilk göz hastanesi olan Kaskaloglu Göz Hastanesini kurdum ve halen orada çalışmaktayım. Hastanemiz son 10 yıldır sağlık turizminde de başarılı oldu ve basta Danimarka, Almanya ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden hasta göz ameliyatı için hastanemizi tercih etmektedir. Avrupa’nın birçok ülkesi, ABD, Mısır, Ürdün, Rusya, Ukrayna, Japonya ve Hindistan’da birçok kongrede davetli konuşmacı olarak sunumlar yaptım ve yapmaktayım. Yunanistan, Kosova, Bosna Hersek, Gürcistan, Slovenya ve Portekiz’de meslektaşların izleyebilmeleri için eğitim amaçlı ameliyatlar yaptım. Avrupa Katarakt Refraktif Cerrahi Cemiyeti ve Amerikan Katarakt Refraktif Cerrahi Cemiyeti Kongreleri’nde özellikli katarakt ameliyatları konusunda kurslar düzenledim.1998 yılında Bosna Hersek’te savas sonrası meslektaşlarımızın eğitimi için bir kongre düzenledim ve Saraybosna’da ilk modern katarakt ameliyatını uygulayarak eğitim verdim. Daha sonra 2011 yılında Tiran’da yapılan SEEOS kongresinde Bosna Hersek’te oftalmolojiye katkılarımdan dolayı ödül aldım.2002 yılında Prof.Merab Dvali’yle birlikte Karadeniz Oftalmoloji Dernegi ( Black Sea Ophthalmological Society – BSOS) kurulmasına öncü oldum ve o yıldan itibaren her yıl bir Karadeniz ülkesinde kongreler düzenliyoruz. 2012 yılından itibaren BSOS başkanlığını yürütmekteyim. 2004 yılında Güneydoğu Avrupa Oftalmoloji Dernegi (SEEOS) kurucu heyetinde yer aldım ve halen Türkiye delegesi olarak devam etmekteyim. 2011-2012 yıllarında SEEOS başkanlığı yaptım. 2002 ve 2006 yıllarında Mumbai ve Chennai kentlerinde yapılan Hindistan İntraoküler Lens Cemiyeti kongresine davetli konuşmacı olarak katıldım ve 2006 yılında Chennai kentinde “Gold Medal “ ödülü aldım. 2008 yılında Varna’da yapılan Bulgaristan Oftalmoloji kongresinde Bulgaristan Oftalmoloji Dernegi onursal üye sertifikası aldım. 2014 yılında Bükreş’te düzenlenen SRO – SEEOS kongresinde oftalmolojiye katkılarımdan dolayı ödül sertifikası aldım. 2000 yılında göziçi merceklerde görülen bazı sorunları yayınladım. Bu konudaki sunumum 2001 yılında Amerika’da ASCRS kongresinde “Best paper” ödülü aldı ve 2002 yılında Orlando’da American Academy of Ophthalmology kongresinde aynı konuda video sunumumuz “Best of the Show” ödülü aldı. Türk Oftalmoloji Derneği, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS), Amerikan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Dernegi (ASCRS), Güneydoğu Avrupa Oftalmoloji Derneği (SEEOS) ve Karadeniz Oftalmoloji Dernegi (BSOS) üyesiyim.

Halen kurucusu olduğum Kaskaloglu Göz Hastanesi’nde eşim Op.Dr.Selma Kaskaloğlu’yla birlikte çalışmaktayım.

Son Güncelleme 4 Ocak 2023 Saat 10:40 am