Aydınlatma Metni – Kamera Bilgilendirme – İlgili Kişi

LASER MİYOPİ ÖZEL TEDAVİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE İLGİLİ KİŞİ KAMERA İZLEME AYDINLATMA METNİ

 

1- Video Kamera ile İzleme Yapılmasının Amacı ve Kapsamı Nedir?

LASER MİYOPİ ÖZEL TEDAVİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ (KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ) güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ’nin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini koruma amacıyla hareket etmektedir. Bu izleme faaliyeti, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 12/03/2020 tarihli 2020/212 sayılı “Ses kayıt özelliği bulunan güvenlik kamerası kullanılması” konu başlıklı kararına uygun olarak sürdürülmektedir.

KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ 7 gün 24 saat boyunca fiziksel mekân güvenliğini sağlamak ve denetim amacıyla, KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ kamera kayıtlarının Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasında gözetilmesi gereken ilkelere uygun olması adına kişilerin yalnızca görüntü kayıtlarını işlemektedir. KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ binasında yer alan güvenlik kameraları ile ses kaydı alınmamaktadır. 

Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm ilgili kişilere duyurulmakta ve ilgili kişiler aydınlatılmaktadır. Kamera izleme faaliyeti gerçekleştirildiğine ilişkin bildirim yazılarını içeren ön aydınlatma metinleri izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. Ek olarak KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

2- Hangi Alanlarda Kamera ile İzleme Faaliyeti Söz Konusudur?

KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ tarafından güvenliğin sağlanması ve iş faaliyetlerinin denetlenmesi amacı ile KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ binalarında ve tesislerinde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu kapsamda KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ binalarında fiziken bulunmanız halinde kişisel verileriniz elde edilmektedir. KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ bünyesinde asılan ya da diğer şekillerde ilgili kişilerin erişimine sunulan ön aydınlatma metinleri aracılığıyla söz konusu ilgili kişiler bilgilendirilmekte ve açıkça aydınlatılmaktadır. 

 

3- KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ’nin Video Kamera ile İzleme ve Depolama Yapmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Çalışanların, ziyaretçilerin, vatandaşların ve diğer ilgili kişilerin fiziken KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ binasında bulunması durumunda işlenen görüntü kayıtları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına bağlı olarak işlenmektedir. 

 

4- İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimler Erişebilmektedir?

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara yalnızca Bilgi İşlem Birimince yetkili kişilerin erişim yetkisi vardır. 

 

5-Kamera Görüntüleri Kimler ile Paylaşılmaktadır?

KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ bünyesinde kayıt altına alınan görüntülerin kurum dışına aktarılmaması ve üçüncü bir kişi/kurum ile paylaşılmaması esastır. Söz konusu veriler ancak ve ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçlarla sınırlı olarak, hukuki yargılama süreçlerinde gerekli olması durumunda sadece yetkili kurumlar ve kolluk ile paylaşılmaktadır. Nitekim bu paylaşım KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ’nin Veri Paylaşım Politikasına uygun olarak sınırlı olarak gerçekleştirilmektedir. 

KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ personelleri, KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ’nin periyodik olarak düzenlemiş olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu farkındalık eğitimleri ile bu kişisel verilerin sadece amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması gerektiğine ilişkin olarak bilgilendirilmiş, verilerin izinsiz olarak paylaşılmasının mümkün olmadığı konusunda gerekli eğitimleri almıştır.

 

6-Video Kamera İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Görüntüler Ne Kadar Süre İle Saklanmaktadır?

Kamera izleme faaliyeti ile elde edilen görüntü kayıtları KAŞKALOĞLU GÖZ HASTANESİ tarafından çalışanların yer aldığı birimlerin önemi sebebiyle 60 gün süreyle saklanmaktadır.  Sürenin geçmesiyle veriler imha politikaları çerçevesinde ortadan kaldırılmaktadır.

 

İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Mimar Sinan Mahallesi 1400 Sokak No: 10/Z1 Konak İzmir” adresine yazılı olarak veya  info@kaskaloglu.com adresine  e-postanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya şirketimizin lasermiyopiozel@hs03.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme veri gruplarına ilişkin daha detaylı bilgiler Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır. İlgili prosedüre kurum internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu 

Unvan: LASER MİYOPİ ÖZEL TEDAVİ MERKEZİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: MİMAR SİNAN MAHALLESİ 1400 SOKAK NO: 10/Z1 KONAK İZMİR