Lazer SMILE tekniği avantajları

İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi

katarakt korunma

Femto lazerle uygulanan  SMILE lazer yönteminde göz bozukluğu kornea içinden bir parça çıkarılarak düzeltilir. Lasik ve Lasek’e göre  yeni olan bu yöntemin en büyük avantajı LASIK te olduğu gibi korneadan ince bir tabaka kaldırılmamasıdır. Smile tekniğinin en büyük dezavantajı ise ameliyattan sonra gözde herhangi bir numara kaldığında tekrar yapılamamasıdır ve astigmatın hassa düzeltilmesi için gerekli göz takip sisteminin olmamasıdır.  Lasik veya Lasek ameliyatlarında  numara kaldığında veya ileride  numara ilerlerse yeniden lazer yapılabilir. Böyle olduğu için hastalarımıza Lasik veya Lasek’i tavsiye ediyoruz. Ameliyattan sonra numara kalma olasılığına karşı yeniden lazer yapılabilme imkanı lazer olanlar için önemli bir güvencedir. SMILE yönteminde bu yapılmayacağından yaygın olarak uygulanmamakta sayılı yerlerde oralarda da sınırlı sayıda ameliyat yapılmaktadır.  SMILE tekniği halen sadece miyop ve miyop astigmatlarda uygulanabilir.